Khóa học Tử Vi-Dự đoán Số mệnh, dùng Vận cải Mệnh

Lời giới thiệu
 Các khóa học về giải đoán vận mệnhTử Vi Đẩu Số là một trong các môn dự đoán về số mệnh của con người thuộc Khoa Học dự đoán và Tâm lý Phương Đông. Biết được số mệnh là Nắm bắt Thiên Thời. Thiên Thời là một trong ba yếu tố trong thuyết Tam Đại (3 việc lớn): Thiên Thời – Địa Lợi – Nhân Hòa giúp quyết định thành bại của đời người (lưu ý Thiên Thời ở đây là Quy luật của THIÊN nhiên theo THỜI điểm, Thiên không phải là Trời). Như vậy, thông qua Năm, Tháng, Ngày, Giờ sinh của con người mà môn tử vi sẽ cho biết các nguồn năng lượng của vũ trụ được bố trí như thế nào trong 12 cung – 12 mối quan hệ của con người trong cuộc sống. Từ bài toán về tổ hợp sao đó, cho phép người luận giải có thể dự đoán được những thuận lợi hay khó khăn của từng vấn đề một. Song, nếu chỉ có dự đoán về SỐ MỆNH thôi thì Lá số Tử Vi chưa thể đáp ứng được yêu cầu của người cần lập. Trường phái chúng tôi đã thấu hiểu điều này nên đã hữu ích hóa Lá số Tử Vi thành CẨM NANG TƯ VẤN ĐỜI NGƯỜI, trong đó không những chỉ dự đoán về SỐ MỆNH mà còn dự đoán cả về VẬN MỆNH (sự chuyển vận của Mệnh) theo từng năm, từng tháng, từng ngày và còn bao gồm những tư vấn các giải pháp như Tận dụng Địa Lợi, Kết tạo Nhân hòa nhằm giúp cho người lập lá số phát huy được những thuận lợi và khắc phục được những khó khăn để thành công. Nói cách khác chúng ta hoàn toàn có thể dùng VẬN để cải MỆNH… thông qua việc có được Lá số Tử vi của Trường phái chúng tôi.

Khóa học bao gồm 4 phần:

 • Làm quen với Tử Vi Lý Số
  • Các khái niệm cơ bản: Âm dương, Thiên can, Địa chi, Ngũ hành
  • Các chu trình tính thời gian: Niên vận, Nguyệt vận, Nhật vận, Thời vận
  • Cách tính thiên can, địa chi, niên mệnh bằng bàn tay
  • Các thuộc tính tương hợp, tương hình, tương xung trong Thiên Can Địa Chi
  • Khái niệm về môn Tử Vi Lý Số, lịch sử phát triển của Tử Vi
  • Tìm hiểu 12 cung trên địa bàn, thế tam hợp của 12 cung
  • Tìm hiểu về Cục trong Tử Vi
  • Giới thiệu sơ bộ 110 sao theo Tử Vi Việt Nam
 • Lập lá số tử vi
  • Cung địa bàn: 12 cung từ Tý cho đến Hợi
  • Cung Thiên bàn: Ghi thông tin Họ tên, Ngũ hành, Cục của mạng, Mệnh chủ, Thân chủ, Mệnh khí,Trực, Mệnh thuộc con nhà Giáp nào.
  • Xác định Mệnh cung, Thân cung và các cung liên quan: Huynh, Phu Thê, Tử (con), … Phúc.
  • Tìm Cục của bản mệnh
 • An sao
  • An 14 sao chính: Tử Vi tinh hệ và Thiên Phủ tinh hệ
  • An Phụ tinh: Tả Phụ, Hữu Bật,…, Địa Không, Địa Kiếp
  • An Bàng tinh: Vòng Thái Tuế và Vòng Tràng Sinh
  • Lưu niên Vận hạn: Niên hạn,Đại hạn, Nguyệt, Nhật, Thời hạn
 • Luận giải tổng quát lá số Tử Vi
  • Xem Mệnh và cung an Mệnh
  • Mối tương quan giữa Mệnh và Cục
  • Quan hệ giữa Mệnh (theo Nạp Âm hay Cửu Tinh) và Sao Chủ Mệnh
  • Quan hệ sinh khắc trong Tam Hợp (Mệnh Tài Quan) với Tam Hợp Địa Bàn
  • Quan hệ giữa cung an Mệnh và các Chính Tinh
  • Quan hệ sinh khắc giữa Cục và cung Thân
  • Đánh giá 14 Chính tinh và các Phụ tinh
  • Ngũ hành của các Chính tinh và Phụ tinh
  • Thế của các Chính tinh: Đắc địa và Hãm địa
  • Hướng dẫn luận giải và tư vấn giải pháp ứng xử đối với mặt thuận lợi và không thuận lợi của từng vấn đề thể hiện trong từng cung: Mệnh, Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc (nghể nghiệp), Nô Bộc (bạn bè, cấp trên, cấp dưới) , Thiên Di (đi lại, quan hệ xã hội), Tật Ách (bệnh tật và tai ách), Tài Bạch, Tử Tức, Phu Thê, Huynh Đệ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *