Khóa học xem ngày giờ

Cung cấp các công thức tính giờ, ngày hoàng đạo và cách hóa giải cách ngày không phù hợp với mình.

Thầy Lãng Nhân Nguyễn Văn Vũ 2345 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

 • Chủ động tính ngày giờ tốt đi ký hợp đồng
 • Biết hết các công thức tính giờ
 • Quan hệ ngũ hành, ngũ phương, ngũ sắc, ngũ tạng, ngũ vị.
 • Sử dụng bàn tay trái để tính toán giờ ngày tháng năm

Giới thiệu khóa học

GIÚP DOANH NGHIỆP ĐÓN CƠ HỘI VÀNG

Mục đích môn học: Giúp doanh nhân chủ động tính ngày giờ tốt đi ký hợp đồng, khai móng, khánh thành, thành lập….bố trí kế hoạch công tác.

Cung cấp các công thức tính giờ, ngày hoàng đạo và cách hóa giải cách ngày không phù hợp với mình.

Nội dung khóa học

Bài 1: Kiến thức cơ bản
 • Quan hệ ngũ hành, ngũ phương, ngũ sắc, ngũ tạng, ngũ vị.
 • Vận hành của tiết khí, mùa màng, thời khắc, thời điểm mưa, con nước.
 • Hiểu các múi giờ Địa chi từ Dần đến Sửu
 • Nắm rõ Thiên can từ Giáp đến Quý
 • Sử dụng bàn tay trái để tính toán giờ ngày tháng năm
 • Thực hành thuộc ngay tại lớp.
Bài 2: Phép lục thư Đại lịch - Tính ngày giờ hoàng đạo
 • Tìm ngày Hắc đạo
 • Công thức tính ngày Hắc đạo: nguyệt kỵ, tam nương, sát chủ, thụ tử, ly sào, không phòng
 • Thực hành chọn ngày Hắc đạo trên lịch tay (02 quyển/ học viên).
 • Ý nghĩa ngày Hắc đạo
Bài 3: Phép lục thư Đại lịch - Tính ngày giờ hoàng đạo
 • Ngày và giờ Hoàng đạo
 • Công thức chọn ngày Hoàng đạo: Loại trừ ngày Hắc đạo
 • Công thức chọn giờ Hoàng đạo:
Bài 4: Phép lục thư Đại lịch
 • Lập lịch sử dụng hàng ngày
 • Sử dụng kiến thức của bài 2 và bài 3 thực hành lập lịch 2018 và 2019 để sử dụng hàng ngày  áp dụng cho các công việc.
Bài 5: Phép lục nhâm Đại Độn - Tính giờ cát hung xuất hành
 • Công thức tính giờ xuất hành: đại an, xích khẩu, tốc hỷ, lưu niên, tiểu cát, không vong.
 • Chú giải ý nghĩa các giờ
 • Thực hành thuộc tại lớp.
 • Cho bài test thực hành 3 test/ học viên. (phụ lục 2)
 • Ôn kỹ các kiến thức buổi 2, thực hành tốt.
Bài 6: Phép cứu tinh - Tìm năm hạn
 • Lý thuyết: Khái niệm về các sao Cửu diệu: La hầu, Kế đô, thái bạch (kim), Thổ tú (thổ), Thủy diệu (thủy), Mộc đức (Mộc), Vân Hán (Hỏa), Thái dương (Mặt trời), Thái âm (mặt trăng).
 • Phát bảng lịch hạn niên theo tuổi (2 bản/ HV).
 • Hướng dẫn tra cứu.
 • Giới thiệu về các lễ giải sao tại tư gia và tại chùa.
BÀI 7 VÀ BÀI 8: Thực hành tại Dược Sư Bảo viên:
 • Nghi thức giải sao Hạn và đón sao Phúc, tài Lộc
 • Cách thức bày lễ và văn khấn.
 • Lập đàn thực tế và thực tập trên đàn Cửu tinh.

Thông tin giảng viên

Thầy Lãng Nhân Nguyễn Văn Vũ Chấp quán trường phái Năng Lượng – Từ Trường – Nguyên Tử Việt Nam

Văn phòng Phong Thủy Hồng Lạc chuyên nghiên cứu và thực hành kiến thức Đông Phương học và ứng dụng văn hóa cổ truyền hàng đầu Việt Nam. Văn phòng Phong Thủy Hồng Lạc do Thầy Hồng Lạc Như Vũ – chấp trưởng trường phái Năng Lượng – Từ Trường – Nguyên Tử đời thứ nhất sáng lập và giảng dạy, với mục đích kế thừa những kiến thức từ cổ học và vận hành vào thực tế cho doanh nghiệp.