Khóa học Tử Vi Đẩu Số

Là Cẩm nang tư vấn đời người

Thầy Lãng Nhân Nguyễn Văn Vũ 20 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

 • Hiểu được chính mình và những thuận lợi, khó khăn trong các mối quan hệ của cuộc sống.
 • Nắm bắt được số mệnh, vận mệnh
 • Dùng Vận để cải Số
 • Cách sống Nhân hòa

Giới thiệu khóa học

Cẩm nang tư vấn cả đời người: Hiểu chính mình; Biết được những thuận lợi khó khăn trong cuộc sống bản thân thông qua 12 mối quan hệ:

   1. Mệnh
   2. Huynh Đệ
   3. Phu Thê
   4. Con Cái
   5. Tiền tài
   6. Tai ách
   7. Đi lại, quan hệ xã hội
   8. Bạn bè
   9. Nghề nghiệp
   10. Đất đai
   11. Phúc lộc gia tộc
   12. Cha mẹ

Nội dung khóa học

 1. Giới thiệu Môn Tử Vi
 2. Lập lá số
 3. Trình tự Biện giải
 4. Thực hành biện giải (12 cung)

Thông tin giảng viên

Thầy Lãng Nhân Nguyễn Văn Vũ Chấp quán trường phái Năng Lượng – Từ Trường – Nguyên Tử Việt Nam

Văn phòng Phong Thủy Hồng Lạc chuyên nghiên cứu và thực hành kiến thức Đông Phương học và ứng dụng văn hóa cổ truyền hàng đầu Việt Nam. Văn phòng Phong Thủy Hồng Lạc do Thầy Hồng Lạc Như Vũ – chấp trưởng trường phái Năng Lượng – Từ Trường – Nguyên Tử đời thứ nhất sáng lập và giảng dạy, với mục đích kế thừa những kiến thức từ cổ học và vận hành vào thực tế cho doanh nghiệp.