KÊNH PHONG THUỶ CỦA NGƯỜI VIỆT

Chúng ta rất tự hào vì chúng ta đang thừa hưởng kiến thức Phong Thủy từ Ông Cha ta – Người Việt không phải của Người Trung Hoa.

Sở dĩ Trường Phái của chúng tôi khẳng định đều này ví lý do phân tích từ ngữ như sau:

Phục Hy là từ Việt Cổ: Phục là chế ngự; Hy là muôn thú. Vậy Vua Phục Hy là danh xưng của Người chế ngự muôn thú.

Nếu như là từ Hán thì sẽ nói là Hy Phục.

Giống như ta nói Thầy Giáo là người dạy học còn người Trung Hoa sẽ nói là Sư Phụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *