PHONG THỦY ỨNG DỤNG

ỨNG DỤNG PHONG THỦY HÓA GIẢI SAI PHẠM NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

Thầy Lãng Nhân Nguyễn Văn Vũ 50 học viên đăng ký học

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu tường tận Phong Thủy là một bộ môn Khoa học thực nghiệm
  • Ứng dụng Phong Thủy để cuộc sống cá nhân & sinh hoạt cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn.
  • Bản thân có thể tự kiểm tra và hóa giải sai phạm nhà ở, văn phòng nhằm góp phần gia tăng tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc

Giới thiệu khóa học

ỨNG DỤNG PHONG THỦY HÓA GIẢI SAI PHẠM NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

Nội dung khóa học

ỨNG DỤNG PHONG THỦY ĐỐI KIỂM NHÀ Ở VÀ VĂN PHÒNG

  1. PHONG THỦY NHẬP MÔN
  2. ÂM DƯƠNG-NGŨ HÀNH * BÁT QUÁI & CỬU CUNG
  3. THIÊN CAN – ĐỊA CHI
  4. QUẺ TRẠCH & 24 TIA ĐẤT
  5. QUẺ MỆNH & QUẺ TRẠCH TƯƠNG PHỐI
  6. KIẾN THỨC CƠ BẢN BIỆN LUẬN & HÓA GIẢI SAI PHẠM
  7. PHONG THỦY THỰC HÀNH

Thông tin giảng viên

Thầy Lãng Nhân Nguyễn Văn Vũ Chấp quán trường phái Năng Lượng – Từ Trường – Nguyên Tử Việt Nam

Văn phòng Phong Thủy Hồng Lạc chuyên nghiên cứu và thực hành kiến thức Đông Phương học và ứng dụng văn hóa cổ truyền hàng đầu Việt Nam. Văn phòng Phong Thủy Hồng Lạc do Thầy Hồng Lạc Như Vũ – chấp trưởng trường phái Năng Lượng – Từ Trường – Nguyên Tử đời thứ nhất sáng lập và giảng dạy, với mục đích kế thừa những kiến thức từ cổ học và vận hành vào thực tế cho doanh nghiệp.