Thông tin liên hệ

  • Phương pháp nghiên cứu chuyên sâu của Thầy Hồng lạc Nguyên Vũ.
  • Lý thuyết được dựa trên khoa học kết hợp thực tế và kiểm chứng.
  • Chính sách hỗ trợ học viên giúp giải đáp thông tin nhanh nhất.
  • Được hỗ trợ và tham gia các khóa học chuyên sâu của Cộng đồng các CLB Phong Thủy Hồng Lạc Việt Nam

Mọi thông tin vui lòng liên hệ

  • Địa chỉ: Tòa nhà 351, P Long Hòa , Q Bình Thủy, TP Cần Thơ
  • Điện thoại: 093 9756 648  (Hồng Lạc Như Hiền) – 093 5894 565 ( Thầy Hồng Lạc Nguyên Vũ)
  • Email: phongthuyhonglac@gmail.com